KVY: Nimi muuttuu, toiminta ei.

27.1.2021


Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry  (KVY) on sääntömuutosten, jotka hyväksyttiin vuoden 2020 syyskokouksessa, myötä vaihtanut yhdistyksen nimeksi:

Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry  (YHVI)

 

Muutoksen taustalla on ollut monia asioita, joita on pyritty avoimesti syksyn 2020 ajan kertomaan, mutta kertaan vielä muutaman asiaan vaikuttaneen seikan:

- STEA (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, rahoittaja) kävi tarkastuskäynnillä elokuussa 2020 ja muutos nähtiin rahoittajan taholta hyvänä.

- Yhdistystoiminnan rahoitukset ovat vaakalaudalla ja yhteistyöllä voidaan pitää pienemmätkin yhdistykset toimintakunnossa.

- Kouvolan kaupunki näki hyvänä, että yhdistys jatkossa kerää alleen myös hyvinvointia edistäviä yhdistyksiä ja näin yhä useampi yhdistys voidaan tavoittaa kattojärjestön kautta.

- Uusien jäsenyhdistysten myötä on mahdollista löytää uusia toimintatapoja, uudenlaista yhteistyötä ja kumppanuutta mikä taas voi piristää ja voimaannuttaa yhdistysten vapaaehtoistoimintaa.

 

Mikä sitten muuttuu?

- Nimi muuttaa ja samalla olemme valinneet uuden logon.

- Etsimme vielä yhdistykselle sanalyhennettä ja/eli domainia, jota tulemme käyttämään niin sähköpostin päätteenä kuin yhdistyksen lyhenteenä.

- Kotisivut uudistuvat ja kotisivuilla tulee näkymään uuden logon myötä uusi ilme. Pyrimme selkeyteen ja siihen, että niin jäsenyhdistykset kuin ulkopuoliset tiedon etsijät löytävät sivuilta helposti hakemansa tiedon. Ja tietenkin saavutettavuus huomioiden.

- Uudet säännöt, jotka tulevat uusille kotisivuille.

 

Mikä sitten EI muutu?

- Toimintaa jatketaan totutulla toimintamallilla. STEA:lta on haettu rahoitusta perustoimintaan, joka ei muutu. Yhdistys jatkossakin huolehtii jäsenistään, ylläpitää kokoukset ja tapaamiset mahdollistavia toimitiloja, pitää koulutuksia ja tapahtumia, verkostoituu ja kehittää toimintaansa jäsenyhdistyksiä kuunnellen.

- Vaikka nimestä jää pois vammaisjärjestöt, ei missään nimessä ole syytä ajatella, että nykyiset vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöt unohdettaisiin! Yhdistyksen vahvuus on nimenomaan potilasjärjestöjen tukeminen ja asiantuntemus, kokemustoiminnan kehittäminen ja tiedon jakaminen. Ja tästä tulemme pitämään kiinni jatkossakin!

- Yhdessä tekeminen, vuorovaikutus, vertaistuki, asiantuntemus sekä yhdistys – ja vapaaehtoistoiminnan tärkeyden esiin tuominen ja korostaminen!

 

Mikäli jokin asia jäi epäselväksi, olethan yhteydessä Katjaan!

 

                      Katja Valkeinen, toiminnanjohtaja

                      Puh. 040 744 9439 tai katja.valkeinen@kvyry.fi